RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD KD 3.4 Mengetahuiteknikpotong, lipatdansambung Contohjenisbahan yang dapatdigunting :kaindankertas. Alat yang dapatdigunakanuntukmenyambungbendaadalah :jarum, lem, tali, mesinjahit, paku,steples& double tape. Contohhasilkaryadenganteknikmemotong :pigura, […]